Probléma megoldó

Az a sorstársunk, aki a közlekedési támogatás kérésekor a
háziorvosi szakvéleménnyel igazolni tudta azt, hogy a
mozgáskorlátozotti állapota eléri a hét pontot, az már igényelheti a
LAT-ot.A lakás-akadálymentesítési támogatás (LAT) igénylésére
vonatkozó előírások viszonylagos bonyolultságára tekintettel
javasoljuk, hogy a pontos tájékozódás érdekében az egyesületi
irodától vagy a helyi csoportjaink titkáraitól szíveskedjék felvi-
lágosítást igényelni. Új és szigorú előírás is életbelépett, miszerint a
LAT összegének "cél szerinti" felhasználásáról (a támogatás
elköltésének módjáról, a megvalósított akadálymentesítésről) a
támogatott a támogatás folyósítását követő 120 napon belül írásban
beszámol a MEOSZ felé. A megvalósított akadálymentesítést a
MEOSZ ellenőrizheti." Megvalósult akadálymentesítési munkára
továbbra sem lehet LAT-ot javasolni és egy személyre tekintettel az
állami támogatás csak egy alkalommal vehető igénybe.

Akadályok nélkül a lakásban és kertben


-I n f o r m á c i ó k:
Figyelmébe ajánljuk az országos szövetségünk HUMANITÁS
újságját, amely havonta jelenik meg. Érdekes írásokat közöl a
sorstársaink életéről, az országos szövetségünk érdekképviseleti
tevékenységéről, a tagszervezetekben folyó munkáról. Bár-mely
postahivatalban előfizethető.
- Az országos szövetségünk cége az ALFA Ipari Vállalat Rt.
(1139 Budapest, Lomb u. 22.) a kerekesszék háttámlájára akasztható
praktikus táskát gyárt. A táska az előbb írt címen utánvéttel
megrendelhető kb. bruttó 2.500 Ft + postaköltség áron.
- Sérült emberek érdekképviseletét segítő irodát működtet a
MOTIVÁCIÓ Mozgássérülteket Segítő Alapítvány 1056 Budapest,
Váci u. 60. fsz. 5. (telefon: 06-1/- 318-99-20). Folyamatosan végzik
a fogyatékkal élő embereket nap mint nap érő hátrányos
megkülönböztetések feltérképezését, az okok elemzését és
kidolgozzák a leküzdésükre szolgáló intézkedéseket. Az Alapítvány
első-sorban a fővárosban ténykedik, de a legáltalánosabb jellegű
érdekvédelem terén országosan is működik.
-A gyógyászati segédeszközeinek egyik lehetséges beszerzési
helye a Gyógyászati Segédeszközöket és Rehabilitációs Termékeket
Gyártó Részvénytársaság (GYSGY-REHAB Rt.) Vas Megyei
Kirendeltsége 9700 Szombathely, Szelestey L. u. 8-10. alatt (telefon:
94/314-081) alatt, ahol be lehet váltani az orvosi vényeket,
különböző gyógyászati segédeszközök és műszerek vásárolhatók. A
nyitva-tartás: hétfő - csütörtök - 9-16-30, pénteken 9-14-30 óra között.
Az üzletbe kerekesszékkel is akadálytalanul be lehet jutni, kérésre a
dolgozók rámpát (lejtőt) tesznek a bejárathoz.
- Érdemes megnézni a MEYRA-ORTOPÉDIA Kft. (1121
Budapest, XII., Szanatórium u. 2.; telefon: 1/200-03-15, 30/962-76-
24, 30/975-72-83) bőséges választékát. Forgalmaznak különböző
gyógyászati segédeszközöket, antidecubitus (fel-fekvés elleni)
párnákat és matracokat, speciális, az életvitelt segítő eszközöket,
kapaszkodókat, a társadalombiztosítás által támogatott német
gyártmányú önhajtós és elektromos üzemű kerekes székeket. Jó
néhány a köz gyógy ellátás terhére térítés-mentes.
Az Egyesületünk mindkét cég termékeiről, a forgalmazott
gyógyászati segédeszközeiről részletes katalógussal rendelkezik.